Najważniejsze parametry kamieni naturalnych

Kategoria: Blog

Kamień naturalny

Wybierając kamień naturalny do mieszkania, należy wziąć pod uwagę nie tylko walory estetyczne, ale również właściwości, jakimi wyróżnia się każdy rodzaj skały. Gwarancją trwałości i doskonałej jakości kamiennych elementów w pomieszczeniach jest dobór cech kamienia adekwatnie do jego zastosowania użytkowego. Zanim więc zdecydujemy się na konkretny typ, warto dobrze poznać parametry materiału, a nawet jego skład.

Na jakie parametry należy zwrócić uwagę, wybierając kamień naturalny?

  • Kluczowe znaczenie ma ciężar kamienia, czyli gęstość objętościowa. Jest to masa jednostki objętości materiału wraz z zawartym w masie skalnej powietrzem. Ciężar objętościowy może być różny w zależności od specyfiki skały. Do najcięższych kamieni zaliczamy granity i marmury. Stosunkowo ciężkie bywają również niektóre odmiany piaskowca, wapieni twardych i trawertyny.
  • Twardość skały to kolejna istotna cecha. Zależy od procentowej zawartości minerałów twardych i wytrzymałości na ściskanie. Do twardych kamieni budowlanych zaliczamy m.in. granity, wapienie twarde i piaskowce twarde. Miękkie kamienie to przede wszystkim wapienie. Niektóre rodzaje wapieni są tak miękkie, że można je obrabiać narzędziami przeznaczonymi do obróbki drewna.
  • Bardzo ważny jest również stopień ścieralności. Jest to główna cecha decydująca o przydatności kamienia jako materiału na posadzkę. W przypadku pomieszczeń, które są często i intensywnie użytkowane, na posadzkach nie należy stosować kamieni o ścieralności większej niż 0,25 cm. Z tego też powodu powierzchnie podłóg najczęściej wykonane są z granitu lub twardego piaskowca. Kamienie o dużej ścieralności (np. wapień miękki czy piaskowiec miękki) nie powinny być stosowane na posadzki czy schody.
  • Bardzo ważny jest również stopień nasiąkliwości, czyli zdolność wchłaniania wody. Najmniej nasiąkliwe są granity, następnie twarde piaskowce i twarde wapienie. Średnią wartością nasiąkliwości cechują się średnio twarde piaskowce i wapienie. Bardzo dużą nasiąkliwość wykazują wapienie miękkie. Poziom nasiąkliwości w niektórych przypadkach można zmniejszyć poprzez odpowiednią impregnację.
  • W przypadku kamieni naturalnych bardzo ważną cechą jest ich porowatość. Im więcej porów znajduje się w strukturze kamienia, tym lepsza izolacja cieplna i akustyczna. Najmniej porowaty jest granit, najbardziej – trawertyn. Z tego też powodu trawertyn bardzo często stosowany jest jako okładzina ścienna, niekiedy występuje również w formie posadzek i parapetów (w tym przypadku niezbędne jest jednak wypełnienie porów specjalną żywicą).
  • Warto zwrócić uwagę również na wytrzymałość na ściskanie. Ta cecha kamienia jest bardzo ważna, gdy będzie on stosowany do wznoszenia murów, ale nie ma większego wpływu na elementy kamienne zastosowane przy wykańczania wnętrz. Największą wytrzymałość wykazują granity, a najmniejszą – miękkie wapienie.