hb polska

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE HB POLSKA SPÓŁKA Z O.O.

Wszystkie roboty budowlane, sprzedaż, dostawy i usługi zawierane przez HB Polska spółka z o.o. z siedzibą w Klęczanach (zwaną dalej HB), wpisaną do KRS pod numerem 0000473151 ze swoimi kontrahentami będącymi przedsiębiorcami (zwanymi dalej Kontrahentem) są regulowane wyłącznie przez poniższe Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej OWH).

Ogólne Warunki Handlowe